วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ประเภทของซอฟแวร์

ประเภทของซอฟแวร์
1. Freeware ฟรี ห้ามจำหน่าย จำกัดบางฟังก์ชัน
2. GPL(General Public License) ฟรี ดัดแปลง จำหน่าย ได้ แต่ต้องเปิดเผยโค๊ด
3. Shareware สมบูรณ์แต่จำกัดเรื่องระยะเวลา
4. Trial เหมือน shareware คือ สมบูรณ์แต่จำกัดเรื่องระยะเวลา
5. Demo สมบูรณ์แต่ตัดฟังก์ชันบางอย่างออกไป

เสริม : GPL เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GNU (กนู) ที่พัฒนาโดย Richard Stallman แฮกเกอร์ชื่อดัง
นอกจาก GPL แล้วยังมี LGPL (Lesser General Public License) ที่พัฒนาเพื่อคลายข้อจำกัดบางข้อของ GPL ลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น